B*stard
B*stard

Johannes Høie

Johannes Høie arbeider med tegning og maleri, i en eksperimenterende og utforskende innfallsvinkel. Hans billedverden favner over et bredt og variert spekter, og utforsker konseptuelle som poetiske aspekter. Dette kan ta form som romlige total-installasjoner, temporære, monumentale vegg-arbeider, eller arbeider i mindre formater. Tematikken og billedspråket henter inspirasjon fra en rekke retninger i kunsthistorien, både eldre, nyere og samtidige. Dette danner igjen en tematisk klangbunn til konseptuelle, visuelt språklige og narrative grep i arbeidene. Hans første kunstnerbok "Black Hearts Dawning" kom i 2009 og kan beskrives som en ikke-lineær, surrealistisk grafisk mini-roman.

Se flere B*stard-deltakere