B*stard
B*stard

Karen Helga Maurstig

Omdreiingsmaterialet i mitt kunstnarskap er papir. Papir har ein taktil kvalitet som vi trenger i vår digitale kvardag. Eg bruker papir til trykk - tresnitt og boktrykk, og eg bruker papir i installasjonar, skulpturelle former og i bøker. Naturen er ofte inspirasjonskjelde. Eg ynskjer å formidle stillheita som eg opplever i møte med naturen og naturfenomen, og som opnar opp for nye refleksjonar. Ord er viktige i kommunikasjon – for det mellommenneskelege. Eg har trykt ord for hand i handlaga bøker. Trykte ord kan vere estetisk vakre i seg sjølve, men også framkalle eit bilde.

Se flere B*stard-deltakere