B*stard
B*stard

Lek med typografi!

En introduksjon til boktrykk/letterpress med Marit Brandsnes.


En mulighet til å bli kjent med typografiens fysiske verden. Vi vil leke med form, komposisjon og format. 

Boktrykk (Letterpress på engelsk) er den samme teknikken som Gutenberg utviklet i Europa rundt 1450. En av de viktigste oppfinnelsene i den vestlige verden. Boktrykk er løse typer av, for eksempel, bly eller tre og klisjeer som settes sammen til en trykkform, påføres trykksverte og kjøres gjennom en presse. 


NB: Verkstedet er fulltegnet. Sett deg på venteliste ved å sende e-post til post@bastarbok.no

Marit Brandsnes

Underviser i Grafisk design og boktrykk ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Hun har også et eget boktrykkeri hjemme i et nedlagt lite grisehus. Marit er en aktiv deltager i venneforeningen til Pressemuseet Fjeld-Ljom som hvert år gir ut en avis laget på gamlemåten i avishuset på Røros. 


Arbeiderbevegelsens folkehøgskole

På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole brukes boktrykk som en stor del av undervisningen på linjen Grafisk design. Samspillet mellom det fysiske designet og det digitale gir elevene en unik mulighet til større helhetlig forståelse og øker læringsgleden. Vi synes boktrykkverkstedet vårt gir en fantastisk mulighet til å knytte oss nærmere den kultur-, formidlings- og designhistorien som ligger i disse typene og dette utstyret.