Det relasjonelle aspektet øker i kompleksitet når det er (...)

Dette foregående verket tok form som et interaktivt kart på en nettside,med utgangspunkt i Mjøsas kulturelle, sosiale og miljømessige forhold. I kartet blir betrakteren presentert for interessepunkter i området langs Mjøsa, som er avmerket og tolket av en jeg-person. Artistbooken består av bestanddeler fra dette kartet, med mye visuelle tolkninger av det samme materialet. Støttet av Bildende Kunstneres Vederlagsfond.

    kr 200,00Pris