Fold Out/Verena Winkelmann

Kunstnerboken Fold Out, som er Winkelmanns 5. monografi, tar for seg den nakne menneskekroppen av ulik alder, kjønn og etnisitet. Kroppen danner grunnlag for vår erfaring av oss selv og verden. Winkelmann har gått i nær dialog med ulike kropper og undersøker i hvilken grad kroppen kan representeres uten skam og uten at betrakteren blir en voyeur. Hun har ønsket å utforske mulighetene i kroppen som materiale og det ornamentale potensialeti dens former. Gjennom fragmentering og nærstudier er boken en søken etter å finne ut hvordan den utilslørte og uforskjønnede kroppen ser ut.

    kr 300,00Pris