Gjenstridig Flora by Barbro M. Tiller

34 x 20,5cm

50 sider

I Gjenstridig Flora har Barbro M. Tiller løfta fram plantene, som for folk flest blir sett på som ugras, ho har funnet på gåturen mellom atelieret og heimen. Desse plantene har vekse opp mellom brusteinane, langs husveggane, og lever på trass av omstenda. Tiller plukka og kategoriserte desse vekstane, pressa dei og monterte dei på ark med informasjon om dato, funnsted og art. Desse plantene, dette ugraset, opna eit større univers enn ho var forberedt på.

 

In Gjenstridig Flora Barbro M. Tiller have been looking at plants, plants that are commonly considered weeds, found on her daily walk between her home and her studio. These plants have been growing between cobblestones, next to the walls of houses facing the streets, and are alive despite the circumstances. Tiller have picked these plants and categorized them, pressed them flat and mounted them on papers with the date of picking, where they were found and what species it is. These plants, these weeds, opened a larger universe then she was expecting.

 

www.babelkunst.no

    kr 350,00Pris