Kim Hiorthøy: Ferdig omslag kommer snart.

Ferdig omslag kommer snart er et bredt utvalg av Kim Hiorthøys grafiske design og illustrasjonsarbeid fra midten av 1990-tallet og framtilidag.«Ferdigomslagkommersnartskapersammenhengerogklangbunnerderdetiutgangspunktetikkevaråpenbartatdetfantesnoen.(...)Den er kort sagt en eksepsjonelt vellykketkunstbok,ogeteksempeltiletterfølgelseforallevisuellekunstnereoghåndverkeresomønskeratarbeidetderesskalengasjerepåandreplanenndebiografiskeoghistoriske.Itillegg:Penåsepå,morsom.Finåhapåhylla.»–AkselKielland,Morgenbladet

    kr 399,00Pris