Kjetil Røed: Kunsten og livet.

I denne boka gransker Kjetil Røed elleve ulike dyder –oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet –gjennom kunstverk, med ambisjonen om å øve på verdier, med kunsten som plattform. Resultatet er utkasttil «dydsarbeid», et forsøk på å vise hvordan det å jobbe med verdier og spørsmålet om hvordan vi skal leve i tenkning rundt kunst også kan være et arbeid med å forstå oss selv –og finne en klarere sammenheng, retning og helhet, i våre egne liv.

    kr 379,00Pris