Konstnärshemmet ( A Home for Artists )

«Konstnärshemmet» er en omsorgsinstitusjon for eldre, pleietrengende kunstnere og kulturarbeidere. Institusjonen er konstruert på den sosialdemokratiske ordens vaklende fundament og med et solid sosialt engasjement. Denne «kunstnerromanen» i tre deler ble skrevet og utgitt over en periode på fire år. Her møter vi både den unge kunstneren som strever med å få endene til å møtes, og de gamle som opplever at kroppen ikke lenger strekker til. Teksten reflekterer over spørsmål som identitet, arbeid og omsorg, og hvordan vi kan ta vare på våre eldste. Lisa Stålspets er basert i Stockholm.

    kr 250,00Pris