Kunst til stede av Brit Anne Botheim / Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Kunst tilstede presenterer 162 kunstprosjekter i 20 av Hedmarks 22 kommuner.Boka gjennomgår kunstprosjektene kommunevis. Det gis også en kort presentasjon av den kunstfaglige utviklingen for hvert tiår, tre kunstnere er intervjuet, samt en kunstkonsulent, en ordfører og en bruker. Historien til kunstnerorganisasjonene i Hedmark beskrives, og systemet for kunst i offentlige rom i Danmark, Sverige og Finland er omtalt. Det er ellers gjort rede for utviklingen for fagfeltet fram til etableringen av Utsmykkingsfondet for statlige bygg i 1976 og hvordan ordningen bør håndteres i dag. 

Kunstbanken håper boka vil sikre kunsten og skape ny interesse og stolthet over det man allerede har, og at den kan inspirere til videre satsing. Kunst tilstede er rikt illustrert med ca. 375 foto av kunstverkene. Kunst tilstede er forfattet av Brit Anne Botheim,kunsthistoriker og tidligere seniorrådgiver i Kunstbanken Hedmark kunstsenter. Bodil L. Buchacz har vært billedredaktør.Bokdesignen er ved Tweed Design AS. 

 

    kr 350,00Pris