LEIF HØGHAUG: PEDAGOGIKK

Pedagogikk er en samling tekster fra Leif Høghaug der et vidt tilfang av kunnskap fra ulike felter utforskes og formidles på nye måter. Her finnes refleksjoner rundt teologi og lærergjerningens praktiske, håndverksmessige og metafysiske bestanddeler, en kommunistisk sonettekrans og mulig dommedagsskrift fra en hittil ukjent profet. Boken inneholder også overskuddsmateriale fra Høghaugs pågående gjendiktninger av James

Joyce, og må sies å utgjøre et konsentrert destillat av et mangslungent og originalt norsk forfatterskap.

    kr 100,00Pris