Mjøsa - et kunstprosjekt Det var jo ingen horisont der (2019)

Mjøsa et kunstprosjekt var et stedskunstprosjekt rundt Mjøsa som begynte våren 2016 og ble avsluttet høsten 2018. Oppland og Hedmark fylkeskommuner var prosjekteiere og samarbeidet nært med alle de sju kommunene rundt innsjøen. 

Tolv kunstnere med tilknytning til Mjøsa skapte kunstverk der innsjøen spiller en viktig rolle. Sju av kunstnerne laget verk som står ute i naturen 12 verk i alt - og disse blir i første omgang stående i 2 år, dvs. til ca. 10.9.2020. Perioden kan bli forlenget. De øvrige fem kunstnerne laget utstillinger og/eller performancer, og en fotobok og en avis. 

Kurator for prosjektet var kritiker og kunsthistoriker Per Bjarne Boym. 

Deltakende kunstnere: 

 • Marianne Stranger 

 • Hedda Roterud Amundsen 

 • Ansgar Ole Olsen 

 • Egil Martin Kurdøl 

 • Anna Østerberg 

 • Johannes Engelsen Espedal 

 • Wenche Kvalstad Eckhoff 

 • Line Bøhmer Løkken 

 • Hilde Aagaard 

 • Tina Jonsbu 

 • Jana Winderen 

 • Markus Li Stensrud 

 

https://www.oppland.no/fagomrader/kultur/kunstprosjekt/mjosa-et-kunstprosjekt/ 

  kr 200,00Pris