Norsk kunstårbok 2018

«1968» var et vendepunkt i den moderne kulturhistorien. Året står som symbol for et opprør som førte til grunnleggende endringer innen for kjønnsroller, religion, normer og autoritetsstrukturer. 2018-utgaven av Norsk kunstårbok ser nærmere på hvordan kunstens form og plass i samfunnet endret seg som en følge av 1968 og på hvordan ideene og strategiene fra 1968 er med på å prege dagens kunstliv. Med tekster av blant andre Simen Joachim Helsvig, Bjørn Hatterud, Karin Hellandsjø, Marthe Ramm Fortun, Anders Eiebakke og Per-Oskar Leu.

    kr 399,00Pris