Norsk kunstårbok 2019

Norsk kunstårbok 2019 ser på hvordan norsk kunst er sammenvevd med en global kunstverden. Boka inneholder to større intervjuer. Det ene er med Eivind Furnesvik, som i snart 15 år har drevet Norges mest internasjonalt orienterte galleri, STANDARD(OSLO). Det andre er med av troppende redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg om det han beskriver som den nordiske kunstscenens vekst og fall. Halvor Haugen skriver om den økende bruken av engelsk som arbeidsspråk i kunstfeltet, og Irene Snarby skriver om den transnasjonale samiske kunsten. Andre forfattere i boka er Charlotte B. Myrvold og Gustav Borgersen.

    kr 399,00Pris