Norsk kunstårbok 2020

Årets utgave av Norsk kunstårbok ser på ulike sider ved den kunstneriske produksjonsprosessen. I artikkelen «Kunstnerisk arbeidsprosess forklart for voksne» skriver Ane Hjort Guttu at kunstnerisk arbeider like logisk som vitenskapelige forskningsprosesser, men uten en generell metodikk. Gustav Borgersen har fulgt kunstner Erlend Leirdal over to år i forberedelsene til utstillinger og utsmykninger. Arne Skaug Olsen har intervjuet årets festspillkunstner i Bergen, Joar Nango, som forteller at hans bakgrunn som same og norsk, kunstner og arkitekt har gitt ham frihet til å definere sitt prosjekt i mellomrommet mellom forskjellige diskurser. Rasmus Hungnes har besøkt Fellesverkstedet i Oslo, der kunstnere og andre kreative personer får tilgang til  digitale 3D-verktøy, og Ketil Nergaard har møtt noen av deltakerne i utstillingen «Det kaosmotiske kollektiv», som snakker om å la sin kunst bli underlagt en større helhet. I teksten «Materialets kraft» ser Line Ulekleiv på tendenser fra det siste tiåretskunst, der det materielle og taktile har fått fornyet status, og Arve Rød har møtt grunnleggerne av det kunstnerdrevne galleriet 1857, som var med på å prege 2010-årenes norske kunstscene

    kr 399,00Pris