Oslo Panorama Tore Magne Gundersen

Om"OsloPanorama"Ilengretidharjeghattdenirriterendeuvanenåvåkneto-tregangeriløpetavnatta.Minstengangstårjegopp,gårpådo,spisernoe,kikkerutavvinduet,settermegilenestolenogsurferellersjekkersosialemedier. Ennatthøsten2018lajegmerketilmittegetspeilbildeikjøkkenvinduet.Kroppenvaren silhuettmotdenopplystedøråpningenbakmeg.Speilbildetvarhalvtgjennomsiktigogblandetmedutsikten tilbyenmeddensprikkeroggeometriskeflekkeravlys,mørketrær,mørkeåseriOslovest, mørkhimmelmedsvaktmåneopplysteskyer. Jegtoknoenbildermedmobilen. Dettegjentokjegrundtmidnatthvernattmestepartenavdennehøsten. Jegbegynteåbrukerekvisitter,variereposisjoner,lysogplassering. EndelavdennenattligeaktivitetenileilighetenminpåEnerhaugenpåTøyeniOsloerdokumentertidenneboka. Myeerutelatt.

    kr 200,00Pris