Over alle hauger –stedskunst og steder i kunsten Stedskunst i Oppland 1983-2008

(to bøker i ett, 2017)

Opplag: 500

Kr.100

Med publikasjonen Over alle hauger –stedskunst og steder i kunsten, feires samtidskunsten i Oppland gjennom 30år. Utstillingen og katalogen tematiserer nettopp kunstens bidrag til den geografiske, sosiale og mentale forståelsen av stedet der den utspiller seg, altså kunstens identitetsskapende potensial, kunst som stedsutvikler. Boken kan leses som et lokalt innlegg i den nasjonale og internasjonale debatten rundt dette temaet. Samtidig handler denne feiringen også om de abstrakte, ikke-materielle stedene som oppstår i kunsten. Boken reflekterer hvordan kunstnere, kunstprosjekter og utstillinger har vært med å forme et eget kunstnerisk landskap i Oppland. Den handler om et rikt spekter av svært ulike verk og praksiser; boken er som en utstilling mellom to permer, et dokument som viser en flik av den alltid tilstedværende og flyktigesamtiden. Boken kan nytes som mange små smakebiter fra en tidsepoke innenfor et geografisk avgrenset område, og er samtidig et bidrag til både lokal, regional og nasjonal kunsthistorie.

    kr 100,00Pris