The Economy 2018

Undertittelen The Economy of Survival presenterer boken tre stedsspesifikke prosjekter, fra henholdsvis Tsjernobyl, Detroit og Israel/Palestina, av Hermansen. Samlet sett gir boken et rikholdig innblikk i et kunstnerskap der refleksjon rundt sosiale, miljømessige og sosiopolitiske aspektervedvårtsamfunnidagstårsentralt.

 
Hermansenskunstnerskapbefinnersegikrysningenmellomvisuellkunst,detdokumentariskeogsharedanthropology,oggjennomgåendeiallehennesprosjektererenundersøkelseavulikesamfunnoggrupperingersomgjennomgårstoreendringer,detværesegøkonomiske,kulturelleellerendringerimiljøet.Hermanseninntarendelaktigposisjonisineprosjekter.Slikfårpublikumgjennomhennesprosjekterinnblikkiområdersomgjerneharstatussom«utrygge»,oginnblikkimenneskersoverlevelsesstrategierogevnetiltilpasningiekstremesituasjoner.ProsjektenesompresenteresibokenerChernobylMonAmour,LandofFreedomogDreamingintheStonebedValley.Medfotografi,videostillsoginngåendetekstervieshvertprosjektetoppmerksomtblikk,ogsomleserfårmaninnsiktisamfunnogsituasjongjennomandre,mernyanserteperspektiverenndemerpolarisertemanoftefårpresentertimedia.Ermandetminsteopptattavsamtidskunstenspotensiellerolleidenglobaleverdenidag,erdetteenbokverdålese.IntroduksjonerførtipennenavRikkeKomissar,mensSeleneWendt,MonicaHolmen,SarahRoseSharpogNoraGomringerharbidrattmedkontekstualiserendeteksteromHermansenspraksis.SistharJohnnyHerbertgjortetintervjumedSiriHermansen,somgiretførstehåndsinnblikkihennessæregnemetoderogpraksis.
    kr 350,00Pris