The Eyes That Fix You in a Formulated Phrase / Mariken Kramer

192 sider, 15,5x21,5cm

Offset trykk, hardcover

Opplag 300

Mariken Kramer har tatt utgangspunkt i sin fars lysbildearkiv. Hun har kombinert et lite utvalg av hans bilder med egne tekster og stilleben av objekter fra sin oppvekst. Kramer er selvet gjentagende motiv i boka, sidestilt med avfotograferinger av mennesker faren tok på reiser og på steder familien bodde. I boka foretar Kramer en sammenstilling mellom et indre og et ytre blikk. Hun knytter dette opp mot diskusjonen rundt biografien og undersøker hvordan vår selvforståelse konstitueres gjennom en stadig forhandling mellom de andres vurderinger/fordommer og vår egen fortelling om oss selv. Ved å sammenstille det historiske med det fiktive og det dokumentariske med det iscenesatte setter hun søkelys på hvordan fotografiet og det tekstuelle, i likhet med identitet, alltid er en fortolkningspraksis.

    kr 300,00Pris