dEFINISJONSMAKT Tove Kommedal

Kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT (2011- 2017) diskuterer gjennom forskjellige kunstneriske og tematiske innfallsvinkler, men med kråka som ledemotiv, definisjonsmaktens vesen og betydning i Vesten i dag. En av innfallsvinklene er publikasjonen, som har fått tittelen dEFINISJONSMAKT. Den består av seks tekster i en antologi, verksmateriale og en diskusjon som ble avholdt som seminar. 

Med unntak av Haraldseth bruker forfatterne den samme åpningen, kråka, som utgangspunkt for diskusjonen om definisjonsmaktas betydning innenfor sentrale sfærer i samfunnet. Den dokumentariske delen består av fotografier fra både den kunstneriske arbeidsprosessen og utstillingen. 

 

https://tovekommedal.squarespace.com 

    kr 300,00Pris