Uvirksomme Hender / Idle Hands by Anna Ihle

24x14,5cm

120 sider

I Uvirksomme hender / Idle Hands utforskar Anna Ihle meininga med arbeid og arbeidsmoral. Kva er arbeid? I kunstnarlivet glirofte arbeid og fritid over kvarandre, det blir aldri eit klart skilje. Alt kan jo i utgangspunktet vere research til eit kunstverk. Så korleis jobbar ein som kunstnar? Boka er ein samling tekstar rundt tema arbeid, skrevet av både Anna Ihle, samt bidragsytararmed andre bakgrunnar, som professor i kjønn, seksualitet og feministstudie, Kathi Weeks.

 

I Uvirksomme hender / Idle Hands Anna Ihle is exploring the meaning of work and work ethic. What is work? When working with art, work and leisure often glides into each other, the lines between them are blurred. Everything is potential researchto an artwork. So how does an artist work? Thebook is a gathering of texts around the theme of work, written by Anna Ihle, and other contributors, as professor in sex, sexuality and feminism study, Kathi Weeks.

 

www.babelkunst.no

    kr 200,00Pris