Yttersia by Ina Marie Winther Åshaug

13x13cm

24 sider

Ina Marie Winther Åshaugs bok består av ein samling av frittståande teikningar i eit lite format. Yttersia kjennes som ein personleg historie, med situasjonar og observasjonar som verkar nære og kjente for kunstnaren. Kvardag innblanda med ei slags sorg, som om dette er siste dagen desse kvardagsaugeblikka oppstår før alt forsvinner.

 

Ina Marie Winther Åshaugs book is a collection of freestanding drawings in a small format. Yttersia feels like a personal story, with situations and observations that seems close and familiar to the artist. Everyday life infused with melancholy, as if this is the last day these everyday moments exist before everything disappears.

    kr 350,00Pris