B*stard
B*stard

Programpost fredag 3.6

Kl 12.00-12.50


Avantgardens subjekt

I forfattersamtalen Avantgardens subjekt samtaler Erling Mostue Bugge og Susanne Christensen om utgivelsen med samme tittel nylig utgitt av forlaget TILT. Karina Sletten er moderator. Boken hevder et «avantgardens subjekt» som historisk deltager, og har et mål om å kvesse presisjonen i forståelsen av den nære norske kunsthistorien: hvordan påvirkes og møter kunstnersubjektet globale endringer de siste tiårene, og hvordan kommer dette til syne i kunsten? 

Fri entre.

 

Erling Moestue Bugge er kunsthistoriker og forfatter. Han har bakgrunn som kritiker og skribent i en rekke norske kunsttidsskrifter og har tidligere skrevet boken Victor Linds Monument. Hans siste utgivelse, Avantgardens subjekt er en samling essays som tar for seg norske kunstmiljøer, utstillinger og kunstverk fra 1968 til i dag. I boken leses kunsten gjennom begrepene «avantgarden» og «subjektet», for å se på hvordan disse inngår i en større sammenheng av historiske endringer i Norge.


Susanne Christensen er redaktør for Norsk kunstårbok. Hun har vært student på Skrivekunstakademiet 1999-2000, har en mastergrad i litteraturvitenskap med spesialisering i de historiske avantgarde-bevegelsene fra Universitetet i Bergen, har virket som litteraturkritiker i Klassekampen og skrevet tre sakprosabøker på forlagene Flamme og Oktober, "Den ulne avantgarde. Kritiske tekster fra 00-tallet", "En punkbønn – musikk og aktivisme i Russland og Nord-Amerika" og senest "Leonoras Reise" om den britisk-meksikanske surrealisten Leonora Carrington. Hun har også vært tilknyttet Vagant som medredaktør, og virker som kunstkritiker for Kunstritikk.no hvor hun spesielt har dekket kunstlivet i Bergen. 


Karina Sletten er moderator og produsent for samtale-serien Hvem vil bygge dette videre? som utvider lesningen av "Avantgardens Subjekt". Hun er utdannet ved masterprogrammet kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, og jobber aktivt som kunstner. Sletten er en tverrfaglig kunstner som arbeider med lyd, performance, video og relasjonell estetikk. Prosjektene hennes tar for seg sosio-geografiske og arkitektoniske møtepunkter for hvordan mennesker, natur og objekter av menneskelig design sameksisterer. Ofte bruker hun forlatte steder og hus som performative “sites”, eller bruker fragmenter fra stedene som objekter for videre utforskning.