B*stard
B*stard

Programpost fredag 3.6

Kl 11.00-11.30


 The advantages of depression

Hedda Roterud Amundsen

Opplev hybrider av bilder og poesi fra Hedda Roterud Amundsen sitt vidtfavnende kunstneriske univers. Performance og opplesning fra hennes siste utgivelse The advantages of depression.

Fri entre.


The advantages of depression er et pågående prosjekt, som deles opp i i “sesonger”, liknende en TV-serie. Prosjektet som helhet består av bearbeidelser av en fysisk samling (steiner) og en digital samling (skjermdump fra “TV”). Tematisk kretser den rundt et sykdomsforløp tilknyttet depresjon, som knyttes til samling og arkiveringsprosesser. Performancen på B*stard kunstbokmesse er en “special” - et oppbrudd mellom sesong en og to. 

Hedda Roterud Amundsen (f. 1989) er utdannet ved LASALLE College of the Arts i Singapore (Bachelor) og Kunstakademiet i Oslo (Master). Hennes arbeider har blitt vist ved bla. Kunstbanken: Hedmark Kunstsenter, Norsk Billedhoggerforening, Oppland Kunstsenter, Fotogalleriet og Institute of Contemporary Art Singapore.


Jeg benytter meg av ulike medier som veksler mellom å være digitale og analoge; tekstbasert performance, poesi, fotografi, artistbooks, collage - hvor flere enkeltverk gjerne inngår i totalinstallasjoner gjennom ulike konstellasjoner og titler. Dette blir en slags lek med innhold og sammenheng, hvor verksdefinisjon er avhengig av visningsformatet. 


Maksimalisme appellerer til meg med sin lekenhet, mønsterdannelse, repetisjon, det er lag på lag - buffé istedenfor á la carte. I min praksis opparbeider jeg meg store bildearkiver, i hovedsak bestående av egne fotografier. Parallelt bedriver jeg en poetisk tekstproduksjon. Dette tekst-og bildematerialet bearbeider jeg på ulike måter og i flere faser. Førende for mine arbeider er at de tar direkte utgangspunkt i en personlig erfaring eller relasjon. Som regel er dette erfaringer knyttet til mental helse, geografiske steder, dagdrømmer og seksualitet. Disse personlige erfaringene knytter jeg til popkultur og den tilsynelatende uendelige strømmen av bilder som finnes på de digitale flatene vi scroller oss gjennom. Å være menneske i den teknologiske samtiden og det å forsøke å navigere i myriaden av valgmuligheter, er temaer jeg kontinuerlig vender tilbake til.


heddaramundsen.com